En passion för byggnadsvård

Vi har en passion för byggnadsvård och hållbarhet. Ett väl utfört arbete inkluderar både kunskap och bra materialval. Med en öppen dialog tar vi tillsammans fram en lösning som blir bäst för dig som kund. Vi är öppensinnade för nya idéer och bidrar gärna med egna.

ST Byggnation & Plattsättning

Med kreativitet och intresse kommer man långt

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom plattsättning, puts, nybyggnationer, ombyggnationer, fasadrenovering, mureri, finsnickeri, byggservice & ROT-Arbeten.

Vi har en passion för byggnadsvård. Ett väl utfört arbete inkluderar både kunskap och bra materialval. Med en öppen dialog tar vi tillsammans fram en lösning som blir bäst för dig som kund. Vi är öppensinnade för nya idéer och bidrar gärna med egna. Med kreativitet och intresse kommer man långt.

Vill du veta mer?

Din hantverkare

ST Byggnation & Plattsättning drivs av Fredrik & Marcus som tillsammans har över 30 års erfarenhet inom bygg, renovering, mureri och plattsättning.